Blooms Hostel Poznań


info@blooms.com.pl

ul. Kwiatowa 2
61-881 Poznań

tel: 61 22 14 448
fax: 61 22 14 449