Blooms - Program lojaności

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Regulamin programu lojalnościowego

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym obiektu Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments, zwanym dalej Programem.
2. Program skierowany jest do wszystkich osób, które 5 razy były Gośćmi w Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments w częsci INN lub APARTAMENTY.

II. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która będąc Gościem Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments, zgłosiła chęć uczestnictwa w programie lojalnościowym.
2. Rezerwacje dotyczą pokoi prywatnych typu Inn oraz apartamentów.
3. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu jest Karta Lojalnościowa Gościa, wydana bezpośrednio w recepcji hostelu.
4. Karta jest kartą imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu – Uczestnikiem Programu.
5. Karta jest ważna bezterminowo.
6. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

III. Zasady działania Programu

Uczestnicy Programu otrzymują rabat 10% na usługi noclegowe realizowane w Blooms Boutique Hostel Inn& Apartments. Warunkiem uzyskania rabatów w Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments, jest dokonanie rezerwacji przez mail, telefon, bezpośrednio w obiekcie) Każda karta posiada indywidualny kod, który należy podczas składania rezerwacji podać. Tym samym naliczany zostaje rabat dla gościa.

Warunki i zasady przyznawania rabatu :
– rabaty nie wiążą się z innymi promocjami
– rabat nie dotyczy rezerwacji grupowych powyżej 3 pokoi, zorganizowanych imprez, konferencji, okresu targowego etc.
– rabat nie dotyczy osób korzystających z cen korporacyjnych
– rabat tylko dla osób dokonujących rezerwacji bezpośrednio telefonicznie, mailowo lub przez stronę www.blooms.com.pl
– rabat przyznawany jest osobom, którym ta karta została wydana – nie można przekazywać karty osobom trzecim kartę należy okazać każdorazowo w recepcji.
– Goście nie dokonują rezerwacji korzystając z usług biur podróży lub agencji turystycznych
– Goście nie dokonują rezerwacji poprzez komercyjne internetowe systemy rezerwacyjne

IV. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.
2. Rażące naruszenie przez Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.
3. Blooms Boutique Hostel Inn & Apartments zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu programu lojalnościowego.